musicograma

musicograma یک وب سایت آموزشی از موسیقی خود یادگیری است قصد دارد تا تعاملی به نقطه ای از یک ابزار در یک mentoriada کلاس موسیقی و یا از خود است.

📚 درس های تعاملی